instalatii-industriale-si-civile

Baufrucht, Ploiești

Baufrucht

Baufrucht, Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova – 2020

Proiectul constă în construire de unități pentru depozitare, condiționare și procesare fructe cu anexe administrative și tehnice.

Pentru acest proiect, echipa PALD a efectuat următoarele instalații:

Instalații edilitare:

 • Canalizare menajeră
 • Canalizare pluvială
 • Alimentare cu apă
 • Stații de pompare PSI
 • Rețea tuburi de tragere CS+CT

Instalații mecanice interioare

 • Instalații de încălzire
 • Instalații de ventilație
 • Instalații sanitare interioare
 • Canalizare menajeră sub cota ± 0.00

Instalații tehnologice

 • Instalații fluide tehnologice

Instalații stingere incendiu

 • Instalații stingere incendiu cu hidranți

Beneficiar: BAU FRUCHT PARTNER SRL
Antreprenor General: BAUELEMENTE SRL