instalatii-industriale-si-civile

HUF România

HUF România, Arad

HUF România, Arad (7.000 mp) - 2012

HUF România este o investiție a grupului de firme HUF International GmbH, lider în dezvoltarea și producția sistemelor de acces, închidere și imobilizare pentru industria autovehiculelor.

Pentru acest proiect, am efectuat următoarele servicii de proiectare și execuție a instalațiilor mecanice interioare:

  • Instalații de încălzire centrală în zona de birouri, ventiloconvectoare pentru răcire, sistem de ventilații birouri, instalații sanitare, centrală termică 3X400 kw
  • Sistem de răcire pentru camere tehnice, cameră server, încălzire și răcire în zona de producție
  • Instalații de hidranți interior și stație de pompare
  • Instalație aer comprimat, rețea distribuție și stație de compresoare
  • Sistem de protecție paratrăsnet

Beneficiar: SC HUF România SRL
Antreprenor general: SC Prompt SA
Consultant: TMG Consultants GmbH