Macromex Chitila

Macromex Chitila

Macromex, Chitila – în execuție

Proiectul constă în construirea de unitate depozitare produse congelate și refrigerate, anexe administrative, tehnice, alei carosabile și pietonale, parcaje, semnalistică, totem.

Pentru acest proiect, echipa PALD a efectuat următoarele instalații:

Instalații edilitare

  • Canalizare menajeră
  • Canalizare pluvială
  • Canalizare tehnologică
  • Alimentare cu apă
  • Hidranți exterior
  • Alimentare sprinklere
  • Stații de pompare pluvială
  • Irigații spații verzi

Instalații mecanice interioare

  • Instalații de încălzire în pardoseală
  • Canalizare menajeră sub cota ± 0.00

Beneficiar: CORSO DISTRIBUTION CENTER SRL

Antreprenor General: BAUPARTNER BAUTECHNIK SRL

Consultant: ASEN GROUP SRL