Ce spun partenerii noștri despre noi

"SC P.A.B. ROMANIA SRL recomandă societatea SC PALD Engineering SRL în calitate de furnizor de servicii de instalații în construcții, apreciind că pe durata întregii colaborări, din anul 2012 până în prezent, această societate a dat dovadă de professionalism, implicare și eficiență în ducerea la bun sfârșit a proiectelor derulate, arătându-și de fiecare dată disponibilitatea și sprijinul pentru găsirea soluțiilor optime adaptate cerințelor noastre. [...] Recomandăm SC PALD Engineering SRL tuturor potențialilor clienți care își doresc un partener de încredere."

- Moianu Vasile, Director General, P.A.B. ROMÂNIA SRL

"This is to confirm that the company PALD Polska Sp. z o.o., represented by Mr. Dorel Duliga, had been participating in the SEPM Storage Project in the year of 2013, to perform the Mechanical, Electrical and Site Utilities Works. The company performed its duties in a very professional way, with excellent attention to detail and quality, within the scheduled timeframe and their support to the Project had been significant and essential.

The company's work had been a respectable service during our mutual cooperation. We confidently recommend the company PALD Polska Sp.zo.o. as a solid and reliable partner and cooperator."

- Bela Varga, CEO Tecton Polska Sp. zo.o.

"Prilejul colaborării noastre a fost în cadrul investiției VULCAN VALUE CENTRE din București, strada Sebastian nr. 88, sector 5 și s-a referit la o serie de sisteme interioare și rețele exterioare, dintre care enumerăm: instalații pluviale de tip GEBERIT PLUVIA, canalizări menajere interioare sub cota ± 0,00 m, rețele exterioare de canalizare menajeră gravitațională și pompată, tețele exterioare de canalizare pluvială parcare, rețele exterioare de canalizare pluvială terase, rețele exterioare de alimentare cu apă, rețele exterioare de hidranți subterani, rețele de distribuție a apei pentru alimentare cu apă a camerelor ACS, separatoare de hidrocarburi, sistem de irigații, cămine pompate complet echipate pentru canalizări sub presiune, rețele de canalizație pentru circuite electrice de curenți slabi și semaforizare. La aceste activități de execuție avem de adăugat elaborarea proiectului la faza DE pentru sistemele enumerate mai sus.

Activitățile enumerate au avut un grad de dificultate sporită, cu un volum de muncă impresionant, de care PALD s-a achitat în termen, lucrând de multe ori în condiții grele și în afara programului. Echipele de execuție au dat dovadă de seriozitate și professionalism.

Pentru cele expuse mai sus, noi recomandăm eolaborarea cu firma PALD ENGINEERING SRL." "

- Ing. Constantin Ioan, Optim Project Management

"Apreciez faptul că firma PALD Engineering SRL și-a îndeplinit atribuțiile contractuale cu profesionalis și promptitudine, precum și nivelul ridicat de competență al angajaților societății și flexibilitatea demonstrată, considerând în special etapizările și restricțiile pe care noi le-am impus prin proiectul extinderii fabricii noastre din Timișoara în anul 2012.

Nu am nici o ezitare în a recomanda PALD Engineering SRL oricărei firme care caută un partener competent pentru proiectele sale!"

- Daniel Zambori, manager proiecte dezvoltare, Continental Automotive GmbH

"În legătură cu participarea PALD ENGINEERING SRL, cu sediul în C-tin Brâncoveanu nr. 17, Timișoara, jud. Timiș la procedure de atribuire a contractului de lucrări, ca urmare a colaborării și derulării unor contracte de investiții în domeniul construcțiilor, suntem în măsura de a face cunoscute următoarele:

Numita societate a executat lucrări de construcții, montaj după cum urmează: VULCAN RETAIL PARK, cu data începerii lucrărilor în 24.03.2014 și data de terminare a lucrărilor în 04.09.2014. Apreciem calificativul lucrărilor execuate, din punct de vedere al calității, ca fiind FOARTE BUN."

- BAULEMENTE SRL

"SC Bauelemente SRL, cu sediul social în loc. Aricești Rahtivani, str. Bruxelles nr. 877 A, jud. Prahova, România, confirmăm că societatea SC PALD Engineering SRL a dat dovadă de profesionalism în îndeplinirea contractului privind execuția lucrării de instalații la obiectivul Festival Shopping Center Sibiu, adresa obiectivului fiind pe str. Lector nr. 1-3 A, loc. Sibiu, jud. Sibiu.

Obiectivul contractului l-a reprezentat executarea următoarelor tipuri de lucrări:

  • Instalații drenaje ape subsol
  • Drenaje perimetrale

Apreciem colaborarea constructivă dintre noi ca Beneficiar și PALD Engineering. Recomandăm și apreciem societatea PALD Engineering pentru professionalism, promptitudinea, flexibilitatea, dar și seriozitatea abordării execuției."

- BAULEMENTE SRL

"Apreciez faptul că firma PALD Engineering SRL și-a îndeplinit atribuțiile contractuale cu profesionalism și promptitudine, precum și nivelul ridicat de competență a angajaților societății și flexibilitatea demonstrată considerând în special etapizarea și restricțiile pe care noi le-am impus prin proiectul: MODIFICĂRI EXTERIOARE ȘI INTERIOARE, RECOMPARTIMENTĂRI, MODIFICĂRI ȘI MODERNIZĂRI INSTALAȚII, MODIFICĂRI ANEXE ȘI REABILITARE ALEI CAROSABILE INCINTĂ – Strada Depozitelor nr. 12, Râmnicu Vâlcea, județ Vâlcea, România.

Nu am nici o ezitare în a recomanda PALD Engineering oricărei firme care caută un partener competent și profesionist pentru proiectele sale!"

- Alexandru Novac, Project Manager MINET SA

"SC BAUELEMENTE SRL cu sediul social în Aricești Rahtivani, str. Bruxelles, nr. 877 A, jud. Prahova, România, a realizat lucrări de instalații apelând la serviciile societății de specialitate SC PALD Engineering SRL, condusă de domnul Dorel Duliga.

Societatea funcționează în baza sistemului propriu de calitate, fiind atestată după Standardul ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 și ISO 18001:2007, dispunând de un management propriu de urmărire, control și verificare execuție, dar și de tehnica necesară execuției diferitelor tipuri de lucrări cu diferite grade de complexitate.

A realizat în perioada 15.07.2019 – 26.03.2020 o lucrare de instalații interioare: instalații sanitare cota zero și Pluvial Geberit, obiectivul lucrării fiind Shopping City Târgu Mureș. Recomandăm PALD Engineering ca fiind un bun partener și un bun executant pentru toți potențialii clienți."

- BAULEMENTE SRL